Értékmegőrzés és városszépítés Bicskén

Bicske Város Önkormányzata idén tavasszal írta alá a Bicske Városközponti akcióterületén értékmegőrző és funkcióbővítő beruházások megvalósítása elnevezésű projekt támogatási szerződését. Az „Értékmegőrző és funkcióbővítő város-rehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő alatti városokban” tárgyú pályázaton elnyert támogatás teljes összege 198.564.053 forint.

 

A projekt az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, és elnyert pályázat által valósul meg. A projekt célja Bicske városi örökségének komplex védelme és korszerűsítése, a városközpont rehabilitációja, a közterületek korszerűsítése – azaz, településképi megújulás.

 

A beruházások során cél a település

• egyedi arculatának, kulturális örökségének megőrzése;

• kulturális életének fejlesztése;

• közlekedési alapinfrastruktúrájának fejlesztése;

• térségi szerepkörének megfelelő infrastrukturális ellátottság kiépítése és fenntartása;

• lakosságának környezeti nevelése, illetve a környezettudatosság erősítése, valamint a városi identitástudat növelése.

 

A projektelemek során:

1. Megszépül a város római katolikus temploma. Az erre a célra fordítható összeg (35.161.792 forint) nagymértékben hozzájárul a barokk, műemléki épület homlokzatának teljes felújításához.

2. Új szárnnyal bővül a Városháza épülete. A polgármesteri hivatal 2013. elején költözött át régi-. új helyére, miután épületét átadta a járási hivatalnak. A fejlesztésekre és az átalakításokra fordítható összeg 99.060.000 forint.

3. A megnövekedett gépjárműforgalom és a hivatal átköltöztetése miatt megváltozó városi funkció méltó biztosítása érdekében kisebb térrendezést végeznek a Hősök terén is.

4. Sor kerül a volt mozi épületének részleges felújítására is több mint 15 millió forintból.

A Fiatalok háza elsősorban a civil és a nonprofit szféra számára kíván működési helyszínt biztosítani – plusz 1 fő munkaerő bevonásával.

5. Renoválásra kerül a református gyülekezet parókiája is. A szintén műemlék épület

külső felújítására rendelkezésre álló összeg 10.005.301 forint.

A projekt fejlesztéséért, a pályázati dokumentáció összeállításáért, valamint a projekt megvalósításáért egy vegyes, azaz belső és külső erőforrásokat is igénybe vevő projektmenedzsment felel. A projektek különböző ütemben, de mindenképpen a jövő év folyamán befejeződnek.

 

Bicske Híradó - (x)
VISSZA
2014 © Minden jog fenntartva